logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie
/ Nauczyciele / Kadra

Kadra Pedagogiczna Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie

mgr Teresa Choromańska – Dyrektor ZSP w Czerwinie, język polski, wiedza o kulturze

mgr  Ewa Aleksandrowicz  –  język angielski

mgr Justyna Jabłonka – historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

mgr  Janina Jankowska – geografia

mgr inż. Justyna Joanna Kępa – matematyka, fizyka,

mgr inż. Andrzej Mrozek – technika w rolnictwie,  bezpieczeństwo i higiena pracy, technika biurowa, przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy samochodem, informatyka

ks. mgr Wojciech Nitkowski – religia

mgr inż.  Beata Podbielska – produkcja roślinna, produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych, elementy rachunkowości, język angielski zawodowy, działalność gospodarcza w agrobiznesie, marketing w agrobiznesie

mgr Hanna Rostkowska – język rosyjski, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Martyna Rólka – chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Dorota Tyborowska – produkcja zwierzęca, produkcja rolnicza, podstawy przedsiębiorczości, ekonomika w agrobiznesie, elementy prawa, produkcja i pozyskiwanie  surowców żywnościowych, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy przetwórstwa spożywczego

mgr Krzysztof Tyszka – wychowanie fizyczne

Sekretariat:
godziny pracy 8.00 – 16.00
Katarzyna Romanowska – specjalista ds. administracyjno-kadrowych;

Obsługa:
Bożena Napiórkowska;
Wiesława Kamienowska

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu