logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie

Ikona - powrót do strony głównej / Uczniowie / Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ POWIATOWYCH

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W CZERWINIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY: SEBASTIAN ZARĘBA

ZASTĘPCA: MICHAŁ STACHURSKI

SEKRETARZ: SZYMON GRABOWSKI

POZOSTALI CZŁONKOWIE:

SYLWAI DZBEŃSKA, NADIA SLOBODIAN

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PAN ANDRZEJ MROZEK

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ POWIATOWYCH

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W CZERWINIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY: MICHAŁ STACHURSKI

ZASTĘPCA: DOMINIK SUSKI

SEKRETARZ: SYLWIA DZBEŃSKA

POZOSTALI CZŁONKOWIE:

ZUZANNA TYSZKA , SEBASTIAN ZARĘBA

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PANI ANNA DŁUŻNIEWSKA

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ POWIATOWYCH

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W CZERWINIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA

EWA KINGA ŚLIWIŃSKA

ZASTĘPCA

PIOTR JAWOROWSKI

SEKRETARZ

DOMINIK SUSKI

POZOSTALI CZŁONKOWIE:

SEBASTIAN ZARĘBA

KAMIL SZABŁOWSKI

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PANI DOROTA TYBOROWSKA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ZESPOŁU SZKÓŁ POWIATOWYCH W CZERWINIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA

Sylwia Dzbeńska

ZASTĘPCA

Konrad Nerwiński

SEKRETARZ

Michał Stachurski

SEKCJA SPORTOWA

Bartosz Prosiński

Hubert Farat

SEKCJA TECHNICZNO- INFORMATYCZNA

Dawid Olszewski

SEKCJA PORZĄDKOWA

Łukasz Dobkowski

Dawid Wielczyk

SEKCJA KULTURALNO – DEKORACYJNA

Dominik Suski

Opiekun Samorządu UczniowskiegoMartyna Rólka

 

Skład Samorządu Uczniowskiego
Rok Szkolny 2019/2020

Małgorzata Sokołowska – Przewodnicząca
Sylwia Dzbeńska – Zastępca przewodniczącej
Mateusz Stachurski – Sekretarz
Alicja Bińczyk – Skarbnik
Kamil Szabłowski – Sekcja porządkowa
Hubert Farat – Sekcja porządkowa
Dominik Suski – Sekcja porządkowa
Dawid Olszewski – Sekcja artystyczno – kulturalna
Bartosz Prosiński – Sekcja artystyczno – kulturalna

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Martyna Rólka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ POWIATOWYCH W CZERWINIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Cele  Samorządu Uczniowskiego:
•    Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
•    Wyzwalanie pomysłowości uczniów;
•    Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
•    Wyrabianie umiejętności planowania zadań;
•    Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
•    Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
•    Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Wrzesień
•    Organizacja kampanii wyborczej;
•    Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
•    Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, zebranie samorządu, wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy, ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji ;
•    Włączenie się w akcje Narodowe czytanie;
•     Włączenie się do akcji Sprzątanie Świata 2019;

Październik
•    Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla nauczycieli;
•     Udział i wsparcie Festiwalu Zdrowia.

Listopad
•    Pamiętając o zmarłych nauczycielach – odwiedzanie, porządkowanie grobów zmarłych;
•    Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu, wystawienie pocztu sztandarowego;

Grudzień
•    Dzień bez pytania – wylosowany wcześniej dzień tygodnia będzie dniem bez pytania, dla uczniów ubranych w czapkę mikołajkowa,
•    Szlachetna paczka – zbiórka darów materialnych dla ubogich,
•    Boże Narodzenie– wystrój holu, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły, życzenia dla emerytowanych pracowników;
•    Wigilia szkolna i jasełka – pomoc w przygotowaniu wigilii szkolnej.

Styczeń
•    Napełnij miseczkę – zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku;

II  SEMESTR
Luty
•    Walentynki– wyjście do kina, uruchomienie „poczty walentynkowej” w roli listonoszy członkowie samorządu;
•    Dzień bez pytania – wylosowany wcześniej dzień tygodnia, dniem bez pytania, dla uczniów ubranych na czerwono;
•    Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr

Marzec
•    Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
•    Pierwszy Dzień  Wiosny – ognisko integracyjne

Kwiecień
•    Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły – gazetka okolicznościowa;
•    Dzień bez pytania – wylosowany dzień tygodnia będzie dniem bez pytania dla uczniów ubranych w tym dniu na zielono;

Maj
•    Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu sztandarowego.

Czerwiec
•    Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym ;
•    Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
•    Uroczyste zakończenie roku szkolnego, wystawienie pocztu sztandarowego.

Samorząd Uczniowski i opiekunowie zastrzegają sobie zmiany do planu pracy według bieżących potrzeb.

Opiekun SU
Martyna Rólka

Wolontariat:
–  Pamiętamy o zmarłych – odwiedzamy groby nauczycieli i uczniów
– „ Podziel się z innymi” – paczka dla potrzebujących na święta
– „Napełnij miseczkę” – dokarmianie zwierząt w schronisku

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
ZESPOŁU SZKÓŁ POWIATOWYCH
W CZERWINIE
ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA: Małgorzata Sokołowska
ZASTĘPCA: Arkadiusz Szladowski
SKARBNIK: Mateusz Helcberger
OPIEKUN: pan Andrzej Mrozek

SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Przewodniczący: Michał Fidura
Zastępca: Mateusz Szczepkowski
Skarbnik: Małgorzata Sokołowka

Członkowie:
Katarzyna Przeździecka
Patrycja Bałzy
Natalia Bałzy

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został Pan Andrzej Mrozek

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2024.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu