logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie
/ Ogłoszenia / Ważna informacja dla kandydatów do szkół w ZSP w Czerwinie
2020-04-22

Ważna informacja dla kandydatów do szkół w ZSP w Czerwinie

Ważna informacja w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół!

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!

W związku z obecną sytuacją w naszym kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu  z dnia 25 marca 2020 roku wprowadziło możliwość przyjmowania wniosków rekrutacyjnych i innych dokumentów od rodziców przyszłych kandydatów drogą elektroniczną.

W związku z powyższym formularz wniosku rekrutacyjnego w wersji WORD jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja – Dokumenty. Wniosek pobiera rodzic, drukuje, wypełnia ręcznie i podpisuje. Następnie  należy przesłać SKAN lub ZDJĘCIA wypełnionego i podpisanego wniosku, przesłanego z adresu e-mail rodzica wskazanego w tymże wniosku.

Wnioski należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: zsp_czerwin@wp.pl


Jednocześnie informujemy, że po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół wracamy do tradycyjnych metod, gdyż zgodnie z ww. rozporządzeniem taka forma przyjmowania dokumentów obowiązuje  tylko „w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty”.

 W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 29 761 45 15.

UWAGA !

Wnioski mogą również pobierać i wypełniać kandydaci do szkół dla dorosłych. Zamieszczone są również w zakładce Rekrutacja – Dokumenty. Procedura wypełniania i przesyłania taka sama jak wyżej. Pełnoletni kandydat podpisuje osobiście.

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2020.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu