^Powrót na górę


pozyczki

Historia Szkoły

HISTORIA ZSP W CZERWINIE

Zmieniają się warunki społeczno-polityczne. Zmienia się czerwiński krajobraz, a ZSP w Czerwinie nadal jest miejscem, w którym kolejne pokolenia młodzieży uczą się i wkraczają w dorosłość. W maju 2013 r. minęło 48 lat od momentu, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli progi naszej szkoły.

Historia Zespołu Szkół Powiatowych przedstawia się następująco :

 • 25 maja 1965 roku została powołana przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawy dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie. Kierownictwo powierzono Stefanowi Dudźcowi, który jednocześnie był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Czerwinie.
 • Z dniem 1 września 1969 r. Szkoła Przysposobienia Rolniczego została przekształcona na Zasadniczą Szkołę Rolniczą o dwuletnim okresie nauczania ( szkoła mieściła się w Dzwonku) Kierownikiem w owym czasie był Pan Andrzej Dobek, a następnie od 20 marca 1974 roku Pani Zofia Jastrzębska.1                                   
 • W roku szkolnym 1987 szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Parkowej w Czerwinie,
 • 2
 • W roku szkolnym 1987/1988 powstało Średnie studium zawodowe o kierunku rolniczym,
 • W 1990 trzyletnie Wieczorowe Technikum dla dorosłych na podbudowie szkoły zawodowej,
 • 3Zespół Szkół Powiatowych powstał dnia 28 czerwca 1999 r. Uchwałą Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Ostrołęce   w sprawie zmiany nazw szkół,
 • 18 września 2003 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnego i przestronnego budynku ZSP przy ulicy Piastowskiej 23A, powstał on dzięki współpracy władz samorządu Gminy Czerwin i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,44a4b4c

            W skład Zespołu wchodziły Liceum Profilowane – zarządzanie informacją i kształtowanie środowiska, Technikum rolnicze, Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoły Policealne- technik informatyk, technik prac biurowych, technik rolnik, technik agrobiznesu.

Obecnie w naszym Zespole funkcjonuje Technikum Agrobiznesu , Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, i Kursy kwalifikacyjne m.in. prowadzenie produkcji rolniczej R.3. i R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 • Od 1 września 2004 r. do chwili obecnej dyrektorem Zespołu Szkół Powiatowych  w Czerwinie jest Pani mgr Teresa Choromańska. 5
 • 8 czerwca 2006 r. odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Powiatowych imienia Papieża Jana Pawła II.
 • 66a6c6d6e

Jak wynika z tego krótkiego rysu historycznego nasza szkoła ulega ciągłym przeobrażeniom. Zmieniamy kierunki kształcenia, pozyskujemy wykształconą kadrę, dostosowujemy się do wymogów współczesności. Liczna grupa naszych absolwentów ukończyła studia i rozproszyła się po Polsce. Wielu z nich pełni ważne funkcje w różnych dziedzinach życia publicznego, część z nich prowadzi i unowocześnia własne gospodarstwa rolne.

        

Copyright © 2013. Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie Rights Reserved.


Facebook # #