logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie

Ikona - powrót do strony głównej / Rodzice / Zebrania

Rok szkolny 2023- 2024

28 września 2023 r.

 1. Wybór klasowej Rady Rodziców oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.
 2. Przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie, celów i treści realizacji programu. Przekazanie informacji o podręcznikach i środkach dydaktycznych wykorzystywanych do realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. ( kl. I TA, kl. III TA).
 3. Zapoznanie Rodziców z planem pracy wychowawcy na rok szkolny 2023/2024.
 4. Przekazanie informacji dotyczącej sposobu ubezpieczania uczniów, przekazanie ofert ubezpieczeniowych.
 5. Przekazanie informacji dotyczącej dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 6. Sprawy różne.- Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2023/2024 ( projekt),- Statut ZSP w Czerwinie,

  – Plan Pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024,

  – Wymagania na oceny z poszczególnych przedmiotów.

  – Zapoznanie i przypomnienie Rodzicom dokumentów pracy szkoły.

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2024.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu