logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie

Ikona - powrót do strony głównej / Szkoła / Patron szkoły

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II

 

8 czerwca 2006 r. stanowi wyjątkową datę w historii Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie. Nadanie szkole imienia Papieża Jana Pawła II jest potwierdzeniem systemu wartości, w jakim wychowuje nasza szkoła.

Mottem przewodnim w życiu i w nauce dla całej społeczności szkolnej jest zdanie wypowiedziane przez Papieża Jana Pawła II w Łowiczu.

„Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych
tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi.
Wychowywanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny
ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu.
Nie można bowiem służyć dobrze narodowi,
nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury.
Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat
ale kochających swój rodzinny kraj”.

Jan Paweł II, Łowicz 24 czerwca 1999 r.

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2024.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu