logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie

/ Aktualności / XV Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Ostrołęckiego „UKŁAD POKARMOWY ZWIERZĄT”
2024-02-20

XV Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Ostrołęckiego „UKŁAD POKARMOWY ZWIERZĄT”

XV Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Ostrołęckiego

„UKŁAD POKARMOWY ZWIERZĄT”

 19 marca 2024 roku o godzinie 10.00  Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie  organizuje XV Konkurs Biologiczny.

 Cele konkursu:

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów
 • Pobudzanie uczniów do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy,
 • Popularyzowanie treści związanych ze zdrowiem i chorobami człowieka wśród młodzieży mające na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych
 • Przygotowanie uczniów do poszukiwania wiadomości w różnych źródłach,
 • Tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji wśród uczniów i szkół,
 • Motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym,
 • Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania wśród uczniów.                                                            

Zagadnienia na konkurs:

 1. znajomość terminów: organizmy heterotroficzne (cudzożywne), trawienie, trawienia zewnątrzkomórkowego  i wewnątrzkomórkowego, makrofagi, mikrofagi, płynożercy, roślinożercy, mięsożercy, wszystkożercy, saprofagi, pasożyty
 2. ewolucja układu pokarmowego
 3. porównywanie długości przewodów pokarmowych roślinożercy i drapieżnika
 4. adaptacja w budowie i funkcjonowaniu układów pokarmowych zwierząt do rodzaju pokarmu oraz do sposobu jego pobierania
 5. wskazywanie funkcji organicznych składników pokarmowych
 6. omawianie węglowodanów przyswajalnych wraz z ich przykładami
 7. przedstawianie roli błonnika
 8. dokonywanie podziału i znaczenia białek pełnowartościowych i niepełnowartościowych
 9. przedstawianie funkcji lipidów, w tym NNKT
 10. analizowanie zapotrzebowania organizmu na poszczególne składniki pokarmowe
 11. wskazywanie produktów bogatych w określone organiczne składniki pokarmowe
 12. omawianie powstawania i przemian cholesterolu w organizmie
 13. wyjaśnianie przyczyn rozwoju miażdżycy
 14. klasyfikowanie witamin ze względu na rozpuszczalność w tłuszczach i w wodzie oraz podawanie przykładów witamin z obu grup
 15. wskazywanie funkcji, skutków niedoboru oraz źródeł witamin
 16. omawianie zapotrzebowania na witaminy omawianie zaburzeń związanych z brakiem, niedoborem oraz nadmiarem witamin (awitaminoza, hipowitaminoza, hiperwitaminoza)
 17. charakteryzowanie witamin pod względem ich występowania, funkcji oraz skutków ich niedoboru i nadmiaru w organizmie
 18. dokonywanie podziału składników mineralnych na makroelementy i mikroelementy
 19. charakteryzowanie makroelementów i mikroelementów pod względem funkcji, źródła ich występowania oraz skutków ich niedoboru w organizmie
 20. omawianie właściwości wody i jej znaczenia dla funkcjonowania organizmu
 21. omawianie budowy i roli poszczególnych elementów układu pokarmowego
 22. wykazywanie związku między budową danego elementu układu pokarmowego a pełnioną przez niego funkcją
 23. poznawanie roli gruczołów układu pokarmowego
 24. charakteryzowanie rodzajów zębów i przedstawianie ich roli we wstępnej obróbce pokarmu
 25. omawianie składu i funkcji soku żołądkowego
 26. omawianie roli wątroby w przemianach substancji wchłanianych w przewodzie pokarmowym
 27. omawianie funkcji enzymów trawiennych trzustki wchodzących w skład soku trzustkowego
 28. przedstawienie składu i roli żółci w procesie trawienia tłuszczów
 29. wyjaśnianie roli mikrobiomu układu pokarmowego w funkcjonowaniu organizmu
 30. wyjaśnianie mechanizmu trawienia pokarmu
 31. omawianie roli ośrodków głodu i sytości w przyjmowaniu pokarmów
 32. wyjaśnianie mechanizmu transportu glukozy i aminokwasów przez błony enterocytu
 33. wyjaśnianie mechanizmu transportu glicerolu i kwasów tłuszczowych przez błony enterocytu
 34. wyjaśnianie wpływu niektórych czynników (wieku, płci, stanu zdrowia, masy ciała, wykonywanej pracy, aktywności fizycznej i stanu fizjologicznego) na zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe
 35. omawianie bilansu energetycznego
 36. wyjaśnianie znaczenia ilości i proporcji składników posiłku dla prawidłowego odżywiania się
 37. podawanie przyczyn (w tym uwarunkowań genetycznych) otyłości u człowieka oraz sposobów jej profilaktyki
 38. omawianie przyczyn i skutków anoreksji i bulimii
 39. poznawanie różnych rodzajów badań diagnostycznych chorób układu pokarmowego (badania krwi i kału, próby wątrobowe, USG, gastroskopia, kolonoskopia)
 40. poznawanie sposobów zarażania się chorobami pasożytniczymi układu (tasiemce, glista ludzka, owsik, włosień kręty) oraz ich profilaktyka
 41. poznawanie sposobów zarażania się chorobami wirusowymi układu pokarmowego (WZW A, WZW B, WZW C) i możliwe sposoby ich profilaktyki
 42. charakteryzowanie i określanie przyczyn, dróg zakażenia i profilaktyki chorób bakteryjnych układu pokarmowego (próchnicy, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, salmonellozy)
 43. charakteryzowanie zespołu złego wchłaniania i choroby Crohna
 44. charakteryzowanie przyczyn i objawów chorób nowotworowych układu pokarmowego (raka żołądka i raka jelita grubego) oraz ich profilaktyka

 

Proponowana literatura:

„Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski, wyd. Nowa Era

„Puls życia” podręcznik do klasy 5, Marian Sęktas, Joanna Stawarz, wyd. Nowa Era

„Puls życia” podręcznik do klasy 7 ,Małgorzata Jefimow, wyd. Nowa era

https://zpe.gov.pl/

 

Regulamin konkursu biologicznego 2024

 

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2024.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu